Afregning §§ 16-19Reglerne for afregning af afgift, se A.11. Ved angivelse og afregning anvendes en angivelses- og indbetalingsblanket, blanket nr. 22.025 for oplagshavere og blanket Y-902A for varemodtagere.

Kontrolbestemmelser §§ 20-24►SKAT kan, for at afklare om et produkt er omfattet af tillægsafgiften på alkoholsodavand, kræve dokumentation for produktets bestanddele og produktionsprocessen. Dokumentationen kan være i form af en leverandør- eller fabrikanterklæring.◄

Reglerne for kontrol, efterbetalinger og skønsmæssige ansættelser, se A.12

Banderoler Banderoleordningen for vin og frugtvin blev afskaffet med virkning fra 1. oktober 2001. Vin og frugtvin, der inden 1. oktober 2001 er påsat banderole, må fortsat sælges her i landet. Derimod må banderolerede varer ikke sælges til udlandet, medmindre banderolen fjernes eller tildækkes. De administrative regler for den nu ophævede banderoleordning fremgår af tidligere udgave, se her.

Straffebestemmelser Straffebestemmelser (§§ 25-26), se A.13.

KlagevejledningSe A.14.