åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

 

Forord Afgift af spiritus fremgår af lovbekendtgørelse nr. 1239 af 22. oktober 2007 om afgift af spiritus m.m. med senere ændringer, se nedenstående oversigt.

Afgiften af spiritus blev indført i 1887. Den nuværende lov om afgift af spiritus m.m. - lov nr. 153 af 6. maj 1980 - trådte i kraft den 1. januar 1980. Loven er siden ændret flere gange bl.a. som følge af tilpasningen til EUs bestemmelser, jf. lov nr. 1017 af 19. december 1992, idet afgiften er omfattet af de EU-harmoniserede punktafgifter, se E.A.1.8.

Afgiftssatsen for spiritus blev med virkning fra 1. juli 1996 ændret fra en kombineret liter og værdiafgift til en ren literafgift, jf. lov nr. 400 af 22. maj 1996.

Af spiritusafgiftspligtige drikkevarer i form af alkoholsodavand (alcopops, RTD-drikke) opkræves der fra 1. juni 2005 en tillægsafgift, jf. lov nr. 1392 af 20. december 2004.

Der er i medfør af loven udstedt bekendtgørelse nr. 324 af 29. marts 2010 om banderolering, administrative regler for virksomheder og varetransport inden for EU efter lov om afgift af spiritus m.m. I vejledningen omtales denne som bekendtgørelsen

Lovændringer mv.Der er inden for de senere år sket følgende lovændringer mv.:

Lov nr. Dato Ændring

564

03.08.1998 Lovbekendtgørelse

166

24.03.1999 Objektiveringer

380

02.06.1999 Myndigheders adgang til privat ejendom uden retskendelse

947

20.12.1999

Svigbekæmpende foranstaltninger mv. *)

165

15.03.2000

Opkrævningsloven

1029

22.11.2000

Afskaffelse af hæftestraf.

1059

17.12.2002 Regnskabsbestemmelser, skærpede bøder mv.

1063

17.12.2002

Nedsættelse af afgiften af spiritus mv.

962  02.12.2003  Afskaffelse af 24-timers-reglen (konsekvensændringer) 
1392 20.12.2004 Tillægsafgift af alkoholsodavand
325  18.05.2005  Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse 
428 06.06.2005  Konsekvensændringer som følge af kommunalreformen. 
1410  21.12.2005  Justering af tillægsafgift på alkoholsodavand 
408  08.05.2006  Lov om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove (Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse - Fairplay II) 
509    07.06.2006   Lettelse af administrative byrder 
1239 22.10.2007  Lovbekendtgørelse
1385  21.12.2009  Gennemførelse af EU-cirkulationsdirektiv 2008/118**)
626  11.06.2010  Forhøjelse af tillægsafgift på alkoholsodavand mm
722 25.06.2010 Præcisering vedr. afgiftsfritagelse
 *) Ikke trådt i kraft f.s.v.a. ændringslovens § 2, nr. 4-7 (ledsagedokumenter)