Energiafgifter
Godtgørelsen af energiafgifter skal nedsættes med et beløb i kr. pr. gigajoule (GJ) overskudsvarme, der anvendes i virksomheden til rumopvarmning eller varmt vand. For varme, der afsættes fx til et varmeforsyningsselskab, nedsættes godtgørelsen dog højst med en procentdel af det samlede vederlag for varmeleverancen. Ved det samlede vederlag forstås såvel det vederlag, som afregnes i forhold til den leverede mængde varme, som faste bidrag.

Den daværende Told- og Skattestyrelse har i 1999 udarbejdet et notat om overskudsvarme, der afsættes, se F.6.9.5.

Oversigt over satsen for overskudsvarme udtrykt i kr. pr. GJ:

01.01.1996 - 31.12.1998  42,50 kr./GJ
01.01.1999 - 31.12.1999 47,50 kr./GJ
01.01.2000 - 31.12.2001 50,00 kr./GJ
01.01.2002 - 52,50 kr./GJ
►01.01.2008 - 31.12.2008◄ ►53,45 kr./GJ◄


►Satsen reguleres/opskrives med 1,8 pct. hvert år i perioden 2008 - 2015, se bl.a. § 1, nr. 11 og mineralolieafgiftslovens bilag 4 i lov nr. 1536 af 19. december 2007 (indeksering af energiafgifterne).◄ 

Nedsættelsen er den samme for energiafgiften af olie, gas, kul og el.

Ved lov nr. 393 af 6. juni 2002 skete der med virkning fra 1. juli 2002 en nedsættelse af satsen for procesoverskudsvarme fra industriel kraftvarmeproduktion, hvormed godtgørelsen skal reduceres. Satsen blev sat ned fra 52,50 kr. pr. GJ varme til 42,00 kr. pr. GJ varme. Bemærk: Nedsættelsen er betinget af, at der er tale om overskudsvarme fra en produktionsproces, hvor varmen kommer fra en virksomheds eget "industrielle" kraftvarmeværk. Nedsættelsen gælder for overskudsvarme baseret på olie, gas og kul.

►Satsen reguleres/opskrives med 1,8 pct. hvert år i perioden 2008 - 2015, se bl.a. § 1 og mineralolieafgiftslovens bilag 4 i lov nr. 1536 af 19. december 2007 (indeksering af energiafgifterne). ◄

►I perioden 1.1.2008 til 31.12.2008 er satsen 42,76 kr. pr. GJ varme.◄ 

 

For varme, der afsættes, udgør nedsættelsen dog højst 32,5 pct. af det samlede vederlag for varmeleverancen. Se endvidere F.6.9.5.

Oversigt over pct.-satsen for overskudsvarme, der afsættes:
01.01.1996 - 31.12.1998  42,5 pct. af vederlaget 
01.01.1999 - 31.12.2001 45,0 pct. af vederlaget
01.01.2002 - 31.01.2007 47,5 pct. af vederlaget
01.02.2007 og fremover 32,5 pct. af vederlaget *)

*) Nedsættelsen af pct.-satsen for overskudsvarme, der afsættes, skete ved lov nr. 1416 af 21. december 2005, der trådte i kraft den 1. februar 2007, jf. bekendtgørelse nr. 33 af 15. januar 2007.

Nedsættelsen er den samme for energiafgiften af olie, gas, kul og el.

 

Der skal ske måling af den mængde overskudsvarme, som der skal svares afgift af efter ovennævnte regler.

CO2-afgift
Efter samme regler som for energiafgiften nedsættes godtgørelsen af CO2-afgift af procesenergi, når der er tale om nyttiggjort overskudsvarme fra tung proces, jf. CO2-afgiftslovens § 9, stk. 4.

Nedsættelsen udgør indtil 1. januar 2008 7,50 kr. pr. GJ varme.

►Satsen reguleres/opskrives med 1,8 pct. hvert år i perioden 2008 - 2015, se § 5, nr. 5 og CO2-afgiftslovens bilag 4 i lov nr. 1536 af 19. december 2007 (indeksering af energiafgifterne).◄ 

►I perioden 1.1.2008 til 31.12.2008 er satsen 7,64 kr. pr. GJ varme.◄

 

Ved lov nr. 393 af 6. juni 2002 skete der med virkning fra 1. juli 2002 en nedsættelse af satsen for procesoverskudsvarme fra industriel kraftvarmeproduktion, hvormed godtgørelsen skal reduceres. Nedsættelsen var fra 7,50 kr. pr. GJ varme til 6,00 kr. pr. GJ varme. Bemærk: Nedsættelsen er betinget af, at der er tale om overskudsvarme fra en produktionsproces, hvor varmen kommer fra en virksomheds eget "industrielle" kraftvarmeværk.

►Satsen reguleres/opskrives med 1,8 pct. hvert år i perioden 2008 - 2015, se § 5, nr. 5 og CO2-afgiftslovens bilag 4 i lov nr. 1536 af 19. december 2007 (indeksering af energiafgifterne).◄ 

►I perioden 1.1.2008 til 31.12.2008 er satsen 6,11 kr. pr. GJ varme.◄

 

For varme, der afsættes, udgør nedsættelsen dog højst 7,5 pct. af det samlede vederlag for varmeleverancen. Se endvidere F.6.9.5.