Folketinget vedtog i 1995 en række love (grønne afgifter), der tog sigte på at forbedre miljøet ved bl.a. at tilskynde virksomhederne at spare på forbruget af energi og bruge mere miljøvenlige energiprodukter.

Disse regler, som trådte i kraft den 1. januar 1996, betød bl.a., at godtgørelse af energiafgift af energi til rumvarme og varmt vand blev reduceret - for helt at falde bort pr. 1. januar 1998.

Der skete også betydelige ændringer i CO2-afgiftsloven, bl.a. en opdeling af procesenergi i let proces og tung proces.

Nedenstående skema viser i hovedtræk momsregistrerede virksomheders adgang til afgiftsgodtgørelse i pct. eller brøk for perioden fra 1. januar 1996 til 31. december 2007:

Afgift for   Proces-formål1)   Rumvarme/ varmt vand
   1996 1997 1998 1999 2000- 2004 3)

2005- 2007 4)

1996 1997

1998-2007 

Olie, elektricitet2), kul og LPG-gas  100 100 100 100 100 100 70 35 0
Naturgas og bygas  100 100 100 100 100 100 0 0 0
CO2-afgift - let proces  50 40 30 20 10 0 0 0 0
CO2-afgift - tung proces  95 90 85 80 75  13/18  0 0 0

Noter:

  1. Motorbrændstof, der anvendes ved mark- og skovarbejde o.l., betragtes som procesformål, se F.6.10.2.
  2. Der er kun 75 pct. fradrag for eldistributionsbidraget, der blev indført pr. 1. juli 1999. Se F.6.7.
  3. Gælder for årene 2000, 2001, 2002, 2003 og 2004.
  4. Gælder for årene 2005, 2006 og 2007.