Reglerne for momsregistrerede virksomheders adgang til godtgørelse af energiafgifter fremgår af

  • mineralolieafgiftslovens § 11, § 11 a, § 11 b, § 11 c og § 11 d
  • kulafgiftslovens § 8, § 8 a, § 8 b, § 8 c og § 8 d
  • elafgiftslovens § 11, § 11 b, § 11 c, § 11 d og § 11 e 
  • naturgasafgiftslovens § 10, § 10 a, § 10 b, § 10 c og § 10 d.

Reglerne for godtgørelse mv. af CO2-afgift fremgår af CO2-afgiftslovens § 9, § 9 a, § 9 b og § 9 c. 

I F.6.1.1 foretages med henvisning til de relevante lovbestemmelser en kort gennemgang af de væsentligste elementer i reglerne for momsregistrerede virksomheders adgang til tilbagebetaling af energiafgifter og CO2-afgift.

Periodisering

Spørgsmålet om periodisering af godtgørelsessatsen er aktuelt ved satsændringer, så den rigtige godtgørelsessats altid anvendes. Periodiseringen tager udgangspunkt i det varerelaterede "udleveres til forbrug".  

Godtgørelsessatsen vedrørende afgiften på varer i 2010 samt efterfølgende ændringer f.eks. ved et årsskifte periodiseres synkront med periodiseringen af satsændringerne for den pågældende vare, jf. reglerne om denne periodisering af satsændringerne i § 10, stk. 9 - 11, i lov nr. 527 af 12. juni 2009. Der er tale om et generelt princip, der også anvendes ved momsregistrerede virksomheders godtgørelse af energiafgifter.

Godtgørelsesperioder m.v. samt deres anvendelse er beskrevet andre steder i den juridiske vejledning.  Godtgørelsesperioder bruges bl.a. ved opgørelse af godtgørelse af afgift på energi indkøbt til procesformål, herunder også når energiforbrug skal fordeles mellem procesformål og ikke-proces formål med henblik på fradrag via momsangivelsen.

Nedenfor er der eksempler på periodisering. Listen er ikke udtømmende.

Eksempel 1:

Tilbagebetaling af energiafgiften vedrørende en faktura dateret den 4. januar 2010 vedrørende årsregulering for 2009 samt ny aconto betaling for 1. kvartal 2010 for elektricitetsleverancer angives på den første momsangivelse (md.,kvt.,halvår) for 2010.

For årsreguleringen for 2009 skal godtgørelsessatsen for 2009 anvendes. For aconto betalingen for 1. kvartal 2010 skal godtgørelsessatsen for 2010 anvendes.

Eksempel 2:

Tilbagebetalingen af energiafgiften vedrørende en acontoregning for elektricitetsleverancer i 1. kvartal 2010, som er dateret december 2009 med sidste rettidige betalingsdato den 10. januar 2010 angives på den sidste momsangivelse for 2009.

Det er godtgørelsessatsen for 2010, der skal anvendes.

Eksempel 3:

Tilbagebetalingen af energiafgiften vedrørende en olieleverance foretaget den 28. december 2009 og faktureret den 30. december 2009 angives på den sidste momsangivelse for 2009.

Det er godtgørelsessatsen for 2009, der skal anvendes. Det er ikke afgørende, hvornår faktureringen sker. Faktureringstidspunktet kan derimod være afgørende for opgørelse af godtgørelse i en godtgørelsesperiode.