Minimumsafgift § 1 a
På grund af reglerne om betaling af minimumsafgift af fuelolie og gas- og dieselolie gjaldt der særlige regler for at få tilskud til CO2-afgift af disse brændsler, når de anvendtes til varmefremstilling, herunder dampproduktion. Det var uden betydning, om olien blev anvendt til varmefremstilling i virksomheden eller tilfaktureres som varmeleverance incl. afgift fra en anden virksomhed.

Reglerne gjaldt dog ikke for olieraffinaderier og for landbrugsvirksomheder mv. omfattet af mineralolieafgiftslovens § 11, stk. 3, se F.6.3.2. Det betyder bl.a., at der ikke skulle beregnes minimumsafgift af olie, som anvendtes til opvarmning af væksthuse, herunder fjernvarme fremstillet på baggrund af olie, som blev leveret til opvarmning af væksthuse.

Fuelolie
For fuelolie medførte minimumsafgiften, at der ikke kunne ydes tilskud i henhold til en procesaftale til tung proces.

Gas- og dieselolie
For gas- og dieselolie medførte minimumsafgiften, at der kunne ydes tilskud efter følgende satser:

År Tilskud til gas- og dieselolie.
1996 0 øre
1997 0 øre
1998 0 øre
1999 0,4 øre pr. liter
1.1.2000 -31.12.2007 1,75 øre pr. liter
1.1.2008 - 31.12.2008 1,78 øre pr. liter
1.1.2009 - 31.12.2009  1,81 øre pr. liter