AfgiftssatserAfgiftssatserne er senest ændret ved lov nr. 527 af 12. juni 2009, der er en del af Skattereformen (Forårspakke 2.0.).

Afgiftssatserne (energiafgiften) reguleres/opskrives med 1,8 pct. hvert år frem til 2015.

I perioden 2012-2015 gælder nedenstående satser.

Efter 2015 reguleres afgiftssatserne årligt efter udviklingen i nettoprisindekset, jf. mineralolieafgiftslovens § 32 a.

Tillægsafgift på elektricitet fra 1. januar 2011

Der er indført en tillægsafgift på elektricitet med virkning fra 1. januar 2011. Tillægsafgiften er en del af elafgiften (elafgiftslovens § 6, stk. 1, nr. 4 og § 6, stk. 2, nr. 4).

Elafgiften består af følgende elementer:

  1. Energiafgift
  2. Energisparebidrag
  3. Eldistributionsbiddrag
  4. Tillægsafgift

Elsparebidrag ændret til energisparebidrag

Ved lov nr. 1516 af 27. december 2009 (Oprettelse af Center for Energibesparelser m.v.), § 3, blev "elsparebidrag" ændret til "energisparebidrag" med virkning fra den 1. marts 2010. 

Elvarmeafgift 

Nedenstående oversigt viser afgiftssatser for perioden 2012-2015 for forbrug af elektricitet, der overstiger 4.000 kWh i helårsboliger, som opvarmes ved elektricitet (elafgiftslovens § 6, stk. 1):   

 

 

2012

2013

2014

2015

Energiafgift

 øre/kWh

51,7

52,6

53,6

54,6

Energisparebidrag

 øre/kWh

0,6

0,6

0,6

0,6

Eldistribu-
tionsbidrag

 øre/kWh

4,0

4,0

4,0

4,0

Tillægsafgift

 øre/kWh

6,1

6,2

6,3

6,4

Afgift i alt efter elafgiftsloven

 øre/kWh

62,4

63,4

64,5

65,6

Afgift af andet forbrug af elektricitet

Nedenstående oversigt viser elementerne og satserne for andet forbrug af elektricitet end til opvarmning af helårsboliger for perioden 2012-2015 (elafgiftslovens § 6, stk. 2)

 

 

2012

2013

2014

2015

Energiafgift

 øre/kWh

63,5

64,7

65,8

67,0

Energisparebidrag

 øre/kWh

0,6

0,6

0,6

0,6

Eldistribu-
tionsbidrag

 øre/kWh

4,0

4,0

4,0

4,0

Tillægsafgift

 øre/kWh

6,1

6,2

6,3

6,4

Afgift i alt efter elafgiftsloven

 øre/kWh

74,2

75,5

76,7

78,0

Tidligere afgiftssatser Tidligere afgiftssatser, se F.3 Bilag.

Løbende leverancer - afgiftsfor-
højelser
For løbende leverancer, for hvilke afregningsperioden starter før og slutter efter en satsændring, anvendes de forhøjede satser på så stor en del af leverancen, som perioden fra datoen for satsforhøjelsen til afregningsperiodens slutning udgør i forhold til hele afregningsperioden.

SKAT kan tillade, at der foretages afrunding af den brøkdel af leverancen, hvorefter fordelingen skal foretages.