I det følgende redegøres for afgiftssatserne på kulprodukter mv.

►Afgiftssatserne reguleres/opskrives med 1,8 pct. hvert år i perioden 2008 - 2015, se § 4, nr. 1 og kulafgiftslovens bilag 2 - 4 i lov nr. 1536 af 19. december 2007 (indeksering af energiafgifterne).◄

Efter brændværdi § 1, stk. 2, nr. 1

Energiafgiften for kul mv. er i perioden ►1.1.2008 til 31.12.2008 52,8 kr. pr. GJ◄, hvis virksomheden vælger at betale afgift efter brændværdi. CO2-afgiften betales altid efter vægt, se F.5.

Efter vægt § 1, stk. 4

Hvis virksomheden ikke foretager opgørelse af den faktiske brændværdi i kul mv., betales afgiften efter vægt.

Energiafgift efter vægt:

Satserne fremgår af skemaet nedenfor.

   

Sats i perioden 1.1.2008 til 31.12.2008

1. Stenkul (inkl. stenkulsbriketter), koks, cinders og koksgrus

►1.475,3 kr./t◄

2. Jordoliekoks

►1.738,0 kr./t◄

3. Brunkulsbriketter og brunkul

►1.066,7 kr./t◄

4. Talolie, trætjære, trætjæreolie, vegetabilsk beg o.l.

►2.025,8 kr./t◄

5. Bitumen med et vandindhold på mindst 27 pct.

►1.509,1 kr./t◄

6. Bitumen med et vandindhold på mindre end 27 pct.

►1.986,2 kr./t◄

Da koks nævnt under punkt 1 i et vist omfang sælges i hl, tillades det virksomheder, der fakturerer koks i hl, at beregne og anføre afgiften med anvendelse af en beregningsteknisk afgiftssats. Denne sats er beregnet efter et gennemsnit, hvor 1 hl svarer til 50 kg = 0,05 ton.

Virksomhedens valg mellem betaling af afgift efter brændværdi eller efter vægt gælder for en periode på mindst ét år, jf. § 1, stk. 6.

Affaldsvarme § 1, stk. 2, nr. 2

Afgiften af affaldsvarme, jf. § 1, stk. 1, nr. 6, udgør i ►perioden 1.1.2008 til 31.12.2008 13,10 kr. pr. GJ◄. Der betales ikke CO2-afgift af affaldsvarme.

Hvis virksomheden ikke måler den faktiske mængde varme, der produceres ved forbrænding af affald, betales afgiften efter vægten af det affald, der er medgået til produktion af varme.

Afgiften er for følgende former for affald pr. ton:

  Vare Sats i perioden 1.1.2008 til 31.12.2008
1. Træaffald ►173,1 kr./t◄
2. Andet affald ►112,0 kr./t◄

Virksomhedens valg mellem betaling af afgift efter energiindhold eller efter vægt af affaldet gælder for en periode på mindst ét år, jf. § 1, stk. 6.

Tidligere afgiftssatser

Tidligere afgiftssatser, se F.2 Bilag 1.