Afsnit F.9 har indeholdt en beskrivelse af ordningen om tilskud til elproduktion.

SKAT varetog indtil udgangen af 2007 visse administrative og kontrolmæssige funktioner med ordningen om tilskud til elproduktion.  

De dagældende regler, som relaterede sig til SKATs administration, er senest beskrevet i Punktafgiftsvejledningen 2010-2.