Afgift af lystfartøjsforsikringer fremgår af lovbekendtgørelse nr. 1082 af 10. november 2005, se nedenstående oversigt. 

I medfør af loven er der udstedt en bekendtgørelse - bekendtgørelse nr. 14 af 7. januar 1994 om afgift af lystfartøjsforsikringer tegnet i udlandet. Bekendtgørelsen trådte i kraft med virkning fra den 1. januar 1994.

Lovændringer mv. Der er inden for de senere år sket følgende lovændringer mv.:

Lov nr. Dato Ændring

678

13.07.1994 Lovbekendtgørelse

1098

29.12.1997 Klagestrukturen

380

02.06.1999 Myndigheders adgang til privat ejendom uden retskendelse

165

15.03.2000 Opkrævningsloven

1029

22.11.2000 Afskaffelse af hæftestraf
229 22.04.2002 Lovbekendtgørelse
325  18.05.2005  Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse 
428 06.06.2005  Konsekvensændringer som følge af kommunalreformen m.v.
1082  10.11.2005  Lovbekendtgørelse