§ 6, stk. 4Virksomheden skal opgøre mængden af varer som den mængde, der i perioden er forbrugt i virksomheden.

Hvis virksomheden også forbruger kul-, olie- eller gasprodukter, der er modtaget uden svovlafgift, skal mængden af disse opgøres efter reglerne i G.11.4.3.

Eksempel (2009-sats anvendt)
Virksomheden har i januar måned forbrugt 800 ton halm.

Afgift: 800 ton x 23,8 kr. = 19.040 kr.