§ 33, stk. 4Forbrugsvirksomheden skal opgøre det særlige bundfradrag for hvert brændsel og for hvert ovn- eller kedelanlæg.

Bundfradraget fratrækkes herefter den afgiftspligtige svovlmængde efter evt. godtgørelse og efter fordeling af uudnyttet godtgørelse for binding af svovl, se G.11.5.2.

KulprodukterHvis det særlige bundfradrag for kulprodukter i en afgiftsperiode overstiger den afgiftspligtige svovlmængde, kan der ske overførsel af uudnyttet bundfradrag til andre berettigede kulprodukter, der benyttes samtidig i samme ovn- eller kedelanlæg. Bundfradrag kan således ikke overføres til andre brændsler, fx fuelolie, andre ovn- eller kedelanlæg eller til andre afgiftsperioder.

FuelolieHvis det særlige bundfradrag for fuelolie i en afgiftsperiode overstiger den afgiftspligtige svovlmængde, kan der ske overførsel af uudnyttet bundfradrag til andre ovn- eller kedelanlæg inden for samme geografiske område, men ikke til andre brændsler eller til andre afgiftsperioder.

Eksempel (2009-sats anvendt)
Virksomheden opfylder betingelserne for særligt bundfradrag og har i januar måned forbrugt i alt 354 t fuelolie, heraf er 83 pct. anvendt til tung proces. Svovlindholdet i fuelolien er 0,75 pct. 

Totalt forbrug af fuelolie = 354.000 kg
Anvendt til tung proces 83 pct. af 354.000 kg = 293.820 kg
 
Svovlindhold i alt
 
0,75 pct. af 354.000 kg =
 
2.655 kg
 
Afgiftspligtig mængde før særligt bundfradrag 2.655 kg
Særlig bundfradrag 0,55 pct. af 293.820 kg = 1.616 kg
Afgiftspligtig mængde = 1.039 kg
 
Afgift at betale
 
1.039 x 20,80 kr. =
 
21.611,20 kr.