åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "G.11.4 Opgørelse af den afgiftspligtige mængde" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

§§ 5-6
Virksomheder skal opgøre den afgiftspligtige mængde af varer for hver afgiftsperiode, der er kalendermåneden. Om de generelle regler for opgørelse af den afgiftspligtige mængde, se A.7.

Der gælder følgende supplerende regler for henholdsvis oplagshavere og varemodtager, der er registreret efter svovlafgiftsloven.