§ 2, stk. 2
Virksomheder, der er registreret som forbrugsvirksomhed efter svovlafgiftsloven, kan efter ansøgning til SKAT få tilladelse til at betale afgift af udledningen af svovldioxid (SO2) i stedet for af svovlindhold i de forbrugte varer.

Afgiften er i perioden 1.1.2009 til 31.12.2009  ►10,4 kr.◄ pr. kg SO2, der er udledt til luften. Afgiftssatsen svarer til afgiften på ►20,8 kr.◄ pr. kg svovl.

Ved lov nr. 1536 af 19. december 2007 om ændring af forskellige energiafgiftslove mv. (Indeksering af energiafgifterne) er afgifterne indekseret i perioden 2008-2015. Satserne reguleres årligt med 1,8 pct. Se svovlafgiftslovens bilag 1.

Tidligere afgiftssatser:

 1.1.1996 - 31.12.2007

10,0 kr. pr. kg SO2

 1.1.2008 - 31.12.2008

10,2 kr. pr. kg SO2

Betingelserne for SO2-tilladelse fremgår af G.11.4.5.

Almindeligt bundfradrag
§ 32
Se G.11.2.1

Særligt bundfradrag
§ 33
Se G.11.4.8