§ 2, stk. 2
Virksomheder, der er registreret som forbrugsvirksomhed efter svovlafgiftsloven, kan efter ansøgning til SKAT få tilladelse til at betale afgift af udledningen af svovldioxid (SO2) i stedet for af svovlindhold i de forbrugte varer.

Afgiftssatserne reguleres/opskrives med 1,8 pct. hvert år frem til 2015.

I perioden 2011-2015 gælder nedenstående satser.

Efter 2015 reguleres afgiftssatserne årligt efter udviklingen i nettoprisindekset, som offentliggøres af Danmarks Statistik. Reguleringen sker første gang for kalenderåret 2016. Reguleringen af satserne sker på grundlag af nettoprisindeksets årsgennemsnit i året 2 år forud for det kalenderår, i hvilken satsen skal gælde. Satserne vil til sin tid blive offentliggjort for hvert år.

Svovlafgift - opgjort efter udledt svovldioxid (svovlafgiftslovens § 2, stk. 2):

   

1. jan. - 31. dec. 2011

1. jan. - 31. dec. 2012

1. jan. - 31. dec. 2013

1. jan. - 31. dec. 2014

1. jan. - 31. dec. 2015

Svovldioxid udledt til luften kr./kg

10,7

10,9

11,1

11,3

11,5

 

Tidligere afgiftssatser:

 1.1.1996 - 31.12.2007

10,0 kr. pr. kg SO2

 1.1.2008 - 31.12.2008

10,2 kr. pr. kg SO2

 1.1.2009 - 31.12.2009

10,4 kr. pr. kg SO2

 1.1.2010 - 31.12.2010

10,5 kr. pr. kg SO2

Betingelserne for SO2-tilladelse fremgår af G.11.4.5.

Almindeligt bundfradrag
§ 32
Se G.11.2.1

Særligt bundfradrag
§ 33
Se G.11.4.8