Afgiftssatser
§ 2, stk. 3 og 4
Afgiften af biobrændsler og affald mv. (inkl. vandindhold) er i perioden 1.1.2009 til 31.12.2009:

Træpiller med svovlholdigt bindemiddel

►41,5 kr. pr. t◄

Halm

►23,8 kr. pr. t◄

Affald

►9,3 kr. pr. t◄

Ved lov nr. 1536 af 19. december 2007 om ændring af forskellige energiafgiftslove mv. (Indeksering af energiafgifterne) er afgifterne indekseret i perioden 2008-2015. Satserne reguleres årligt med 1,8 pct. Se svovlafgiftslovens bilag 1.

Tidligere afgiftssatserAfgiften af biobrændsler mv. har tidligere udgjort:

1.1.1996 - 30.06.2002

Træpiller

 

- med svovlholdigt bindemiddel

40 kr. pr. t

- uden svovlholdigt bindemiddel

10 kr. pr. t

Skovflis, træaffald og andet træ *)

11 kr. pr. t

Halm

20 kr. pr. t

Affald

9 kr. pr. t

*) Virksomheder, der udtager prøver af vandindholdet i brændslet, kan reducere afgiften forholdsmæssigt med vandindholdet i pct.

Vareart 

1.7.2002 -31.12.2007  

1.1.2008 - 31.12.2008    

Træpiller med svovlholdigt bindemiddel

 40 kr. pr. t

40,7 kr. pr.t

Halm

 23 kr. pr. t

23,4 kr. pr. t

Affald

 9 kr. pr. t

9,2 kr. pr. t

Eget træaffald
§ 2, stk. 4
Virksomheder, der ikke indkøber afgiftspligtige biobrændsler eller affald, men kun bruger eget træaffald o.l., fx savværker og møbelfabrikker, kan i perioden 1.1.2009 til 31.12.2009 - som alternativ til at opgøre den anvendte mængde af brændsler - bruge en afgiftssats på ►72,5 øre pr. GJ◄ nyttiggjort varme- eller elproduktion.

Tidligere afgiftssatser:

 1.1.1996 - 31.12.2007

 70,0 øre pr. GJ

 1.1.2008 - 31.12.2008

 71,3 øre pr. GJ

Almindeligt bundfradragSe G.11.2.1