Afgiftssatser
§ 2, stk. 3 og 4

Afgiftssatserne reguleres/opskrives med 1,8 pct. hvert år frem til 2015.

I perioden 2011-2015 gælder nedenstående satser.

Efter 2015 reguleres afgiftssatserne årligt efter udviklingen i nettoprisindekset, som offentliggøres af Danmarks Statistik. Reguleringen sker første gang for kalenderåret 2016. Reguleringen af satserne sker på grundlag af nettoprisindeksets årsgennemsnit i året 2 år forud for det kalenderår, i hvilken satsen skal gælde. Satserne vil til sin tid blive offentliggjort for hvert år.

Afgiftssatser for træpiller, halm og affald:

     

1. jan. - 31. dec. 2011

1. jan. - 31. dec. 2012

1. jan. - 31. dec. 2013

1. jan. - 31. dec. 2014

1. jan. - 31. dec. 2015

1. Træpiller med svovlholdigt bindemiddel kr./t

43,0

43,7

44,5

45,3

46,1

2. Halm kr./t

24,7

25,1

25,6

26,1

26,5

3. Affald kr./t

9,7

9,8

10,0

10,2

10,4

 

Eget træaffald
§ 2, stk. 4
Virksomheder, der ikke indkøber afgiftspligtige biobrændsler eller affald, men kun bruger eget træaffald o.l., fx savværker og møbelfabrikker, kan i perioden 2011-2015 anvende nedenstående satser:

Svovlafgift - opgjort for nyttiggjort varme eller elproduktion:

   

1. jan. - 31. dec. 2011

1. jan. - 31. dec. 2012

1. jan. - 31. dec. 2013

1. jan. - 31. dec. 2014

1. jan. - 31. dec. 2015

Forbrug af eget træaffald o.lign. øre/GJ nyttiggjort varme eller elproduktion

75

77

78

79

81

Tidligere afgiftssatserAfgiften af biobrændsler mv. har tidligere udgjort:

1.1.1996 - 30.06.2002

Træpiller

 

- med svovlholdigt bindemiddel

40 kr. pr. t

- uden svovlholdigt bindemiddel

10 kr. pr. t

Skovflis, træaffald og andet træ *)

11 kr. pr. t

Halm

20 kr. pr. t

Affald

9 kr. pr. t

*) Virksomheder, der udtager prøver af vandindholdet i brændslet, kan reducere afgiften forholdsmæssigt med vandindholdet i pct.

Vareart 

1.7.2002 -31.12.2007  

 2008

 2009

 2010 

Træpiller med svovlholdigt bindemiddel kr./t

 40  

 40,7 

41,5

42,2 

Halm kr./t

 23

 23,4 

23,8

24,3 

Affald kr./t

 9 

 9,2 

9,3

9,5 

 

Afgiften af eget træaffald har tidligere udgjort:

 1.1.1996 - 31.12.2007

 70 øre pr. GJ

 1.1.2008 - 31.12.2008

  71,3 øre pr. GJ

 1.1.2009 - 31.12.2009

72,5 øre pr. GJ

 1.1.2010 - 31.12.2010

 74 øre pr. GJ

Almindeligt bundfradragSe G.11.2.1