Afgiftssatser
§ 2, stk. 1
Afgiften er i perioden 1.1.2009 til 31.12.2009 ►20,8 kr. pr. kg.◄ svovl i kul-, olie- og gasprodukter.

Ved lov nr. 1536 af 19. december 2007 om ændring af forskellige energiafgiftslove mv. (Indeksering af energiafgifterne) er afgifterne indekseret i perioden 2008-2015. Satserne reguleres årligt med 1,8 pct. Se svovlafgiftslovens bilag 1.

Tidligere afgiftssatser:

 1.1.1996 - 31.12.2007

 20,0 kr. pr. kg svovl

 1.1.2008 - 31.12.2008

 20,4 kr. pr. kg svovl

Almindeligt bundfradrag
§ 32
Som en overgangsbestemmelse har der efter lovens § 32 i perioden 1.1.1996 - 31.12.1999 kunnet foretages et fradrag - almindeligt bundfradrag - i den mængde, hvoraf der skulle betales afgift. Fradraget er blevet nedtrappet hvert år for helt at bortfalde den 1. januar 2000.

Særligt bundfradrag
§ 33
Som en overgangsbestemmelse kan der efter lovens § 33 ved forbrug af kul- og olieprodukter til visse energitunge processer foretages et fradrag - særligt bundfradrag - på visse nærmere betingelser, se G.11.4.8.