§ 9, stk. 6Virksomheder, der forbruger kulprodukter, halm og træpiller, og som begrænser udledningen af SO2 til luften, kan i stedet for målinger af den bortrensede mængde svovl vælge at beregne godtgørelsen efter en standardsats.

Standardsatserne reguleres i perioden 2008-2015 med 1,8 pct. årligt, jf. lov nr. 524 af 17. juni 2008. Se oversigten over satserne i bilag 2 til svovlafgiftsloven og lov nr. 524 af 17. juni 2008. Ifølge bekendtgørelse nr. 836 af 18. august 2008 om ikrafttræden af dele af lov nr. 524 af 17. juni 2008 om ændring af momsloven og forskellige andre love er bestemmelsen trådt i kraft den 1. september 2008.

Se flere oplysninger om indekseringen af standardsatserne i nyhedsbrevet "Svovlafgift - indeksering af standardsatser for godtgørelse af svovlafgift (lovens § 9, stk. 6)" af 2. september 2008.

KulprodukterStandardsatsen for indfyrede kulprodukter, der omfatter stenkul, stenkulsbriketter, koks, cinders, koksgrus, jordoliekoks, brunkul og brunkulsbriketter i

  • risteanlæg eller "fluid bed"-anlæg: 20 kr. pr. ton
  • andre anlæg: 5 kr. pr. ton.

Med indekseringen i lov nr. 524 standardsatserne følgende for 2008 (fra den 1. september):

  • risteanlæg eller "fluid bed"-anlæg: 20,36 kr. pr. ton
  • andre anlæg: 5,09 kr. pr. ton.

►For perioden 1.1.2009 til 31.12.2009 er satserne følgende:◄

  • risteanlæg eller "fluid bed"-anlæg: ►20,73 kr. pr. ton◄
  • andre anlæg: ►5,18 kr. pr. ton◄

I et risteanlæg lægges kullene til forbrænding på en vandret rist, medens granuleret eller pulveriseret kul i et "fluid bed"-anlæg blæses ind og bæres oppe af indstrømmende luft.

Halm/træpillerStandardsatsen for halm og træpiller (med svovlholdigt bindemiddel) 8 kr. pr. ton. Standardgodtgørelsen gælder for svovlbinding fra 1. juli 2002.

Med indekseringen i lov nr. 524 af 17. juni 2008  standardsatsen for 2008 (fra den 1. september ): 8,14 kr. pr. ton.

►For perioden 1.1.2009 til 31.12.2009 er satsen 8,29 kr. pr. ton.◄