§ 9, stk. 6 Virksomheder, der forbruger kulprodukter, halm og træpiller, og som begrænser udledningen af SO2 til luften, kan i stedet for målinger af den bortrensede mængde svovl vælge at beregne godtgørelsen efter en standardsats.

Afgiftssatserne reguleres/opskrives med 1,8 pct. hvert år frem til 2015.

I perioden 2011-2015 gælder nedenstående satser.

Efter 2015 reguleres afgiftssatserne årligt efter udviklingen i nettoprisindekset, som offentliggøres af Danmarks Statistik. Reguleringen sker første gang for kalenderåret 2016. Reguleringen af satserne sker på grundlag af nettoprisindeksets årsgennemsnit i året 2 år forud for det kalenderår, i hvilken satsen skal gælde. Satserne vil til sin tid blive offentliggjort for hvert år.

Standardsatser for afgiftsgodtgørelse (svovlafgiftslovens § 9, stk. 6):

Godtgørelse for begrænsning af udledning af svovldioxid  

1. jan. - 31. dec. 2011

1. jan. - 31. dec. 2012

1. jan. - 31. dec. 2013

1. jan. - 31. dec. 2014

1. jan. - 31. dec. 2015

For brændsel nævnt i § 1, nr. 5 - 7 (kulprodukter)  
Kulprodukter *) anvendt i risteanlæg eller "fluid bed"-anlæg kr./t

21,5

21,9

22,3

22,7

23,1

Kulprodukter *) anvendt i andre anlæg kr./t

5,4

5,5

5,6

5,7

5,8

For brændsel nævnt i § 1, nr. 14  
Træpiller med svovlholdigt bindemiddel kr./t

8,6

8,8

8,9

9,1

9,2

Halm kr./t

8,6

8,8

8,9

9,1

9,2

*) Standardsatsen for indfyrede kulprodukter, omfatter stenkul, stenkulsbriketter, koks, cinders, koksgrus, jordoliekoks, brunkul og brunkulsbriketter.

Tidligere godtgørelsessatser (standardsatser)

*) Standardsatsen for indfyrede kulprodukter omfatter stenkul, stenkulsbriketter, koks, cinders, koksgrus, jordoliekoks, brunkul og brunkulsbriketter.

 

Godtgørelse ved begrænsning af udledning af svovldioxid

Indtil 1.9.2008

1.9.2008 - 31.12.2008

2009

2010

For brændsel i § 1, nr. 5 - 7 (kulprodukter)

Kulprodukter *) anvendt i risteanlæg eller "fluid bed"-anlæg

kr./t

20,00

20,36

20,73

21,1

Kulprodukter *) anvendt i andre anlæg

kr./t

5,00

5,09

5,18

5,3

For brændsel nævnt i § 1, nr. 14 (halm og træpiller med et svovlholdigt bindemiddel)

Træpiller med svovlholdigt bindemiddel

kr./t

8,00

8,14

8,29

8,4

Halm

kr./t

8,00

8,14

8,29

8,4