Afgiftsfritagelse
§ 7 og § 8, stk. 1-2
Afgiftsfritagelse for varer, der udleveres fra en registreret oplagshaver (udleveringsvirksomhed), se G.11.4.2 og A.7.1.2.

Benzin
§ 8, stk. 3, 1. pkt.
Oplagshavere kan levere afgiftspligtig benzin uden svovlafgift til anden teknisk brug end motordrift, se F.1.4.

Privat indførsel
§ 8, stk. 3, 2. pkt.
Ved privates indførsel af olieprodukter er der afgiftsfrihed for olieprodukter, der medbringes fra udlandet til brug i køretøjets normale brændstoftank eller reservedunk, se F.1.5.6.

Raffinaderier
§ 8, stk. 4
►Virksomhedens egne fremstillede energiprodukter omfattet af svovlafgiftslovens § 1, der direkte medgår til produktion af et tilsvarende energiprodukt, fritages for svovlafgift. Dette gælder dog ikke energiprodukter, der anvendes som motorbrændstof. Sker forbruget med henblik på formål, som ikke vedrører produktion af energiprodukter, er der afgiftspligt.◄

§ 18, stk. 3Der skal heller ikke betales afgift af op til 200 l brændstof i erhvervskøretøjer og specialcontaineres normale tanke, se F.1.5.6.