Ifølge Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse ►nr. 1639 af 13. december 2006, skal der betales gebyr af blyakkumulatorer. For at undgå en fortsat akkumulering af overskud i gebyr- og tilskudsordningen for blyakkumulatorer er gebyrerne dog for en midlertidig periode nedsat til 0 kr. Virksomhederne skal fortsat indberette til SKAT, hvor mange blyakkumulatorer, der er blevet udleveret mv. fra virksomheden, se afsnit G.10.3. Sker denne indberetning ikke rettidigt, skal der stadig betales et særskilt gebyr på 65 kr. for erindringsskrivelser.

Opkrævning af gebyr på blyakkumulatorer trådte i kraft den 1. april 1996.

Samtidig blev iværksat Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om indsamling af blyakkumulatorer og tilskud til indsamling og bortskaffelse til genanvendelse. ►De gældende regler findes i bekendtgørelse nr. 1638 af 13. december 2006 om tilskud til indsamling og genanvendelse af blyakkumulatorer◄. Administrationen af tilskudsordningen varetages af Miljøstyrelsen. Evt spørgsmål om tilskudsordningen skal derfor rettes til Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K, telefon 3266 0100.