►Bekendtgørelse nr. 1638 af 13. december 2006 om tilskud til indsamling og genanvendelse af blyakkumulatorer og bekendtgørelse nr. 1639 af 13. december 2006 om gebyrer og indberetninger vedrørende blyakkumulatorer er ophævet pr. 1. januar 2009 ved Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1217 af 11. december 2008 om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer. Den nye ordning administreres af Dansk Producentansvarssystem i samarbejde med Miljøstyrelsen. Spørgsmål kan rettes til Miljøstyrelsen på telefon 72 54 40 00.◄

Bekendtgørelse nr. 1639 af 13. december 2006Ifølge Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1639 af 13. december 2006, skal der betales gebyr af blyakkumulatorer. For at undgå en fortsat akkumulering af overskud i gebyr- og tilskudsordningen for blyakkumulatorer er gebyrerne dog for en midlertidig periode nedsat til 0 kr. Virksomhederne skal fortsat indberette til SKAT, hvor mange blyakkumulatorer, der er blevet udleveret mv. fra virksomheden, se afsnit G.10.3.

Opkrævning af gebyr på blyakkumulatorer trådte i kraft den 1. april 1996.

Samtidig blev iværksat Miljøministeriets bekendtgørelse om indsamling af blyakkumulatorer og tilskud til indsamling og bortskaffelse til genanvendelse. De gældende regler findes i bekendtgørelse nr. 1638 af 13. december 2006 om tilskud til indsamling og genanvendelse af blyakkumulatorer. Administrationen af tilskudsordningen varetages af Miljøstyrelsen. Evt spørgsmål om tilskudsordningen skal derfor rettes til Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K, telefon 7254 4000.