Forord  Afgift af opløsningsmidlerne tetraklorætylen, triklorætylen og diklormetan fremgår af lovbekendtgørelse ►om afgift af visse klorerede opløsningsmidler med senere ændringer, se nedenstående oversigt.

Loven trådte i kraft den 1. januar 1996 som et led i planen om i højere grad at inddrage afgiftspolitikken i miljøindsatsen.

Lovændringer mv. Der er inden for de senere år sket følgende lovændringer mv.: 

Lov nr. Dato Ændring

415

14.06.1995 Lov om afgift af visse klorerede opløsningsmidler

1098

29.12.1997 Klagestrukturen

568

03.08.1998 Lovbekendtgørelse

380

02.06.1999 Myndigheders adgang til privat ejendom uden retskendelse

165

15.03.2000 Opkrævningsloven
1029 22.11.2000  Afskaffelse af hæftestraf
325  18.05.2005  Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse 
428  06.06.2005  Kommunalreformen konsekvensændringer
►1252◄ ►06.12.2006◄ ►Lovbekendtgørelse◄