ForordAfgift af vejbenyttelse fremgår af lovbekendtgørelse nr. 11 af 8. januar 2006 om afgift af vejbenyttelse. Afgiften betales for retten til benyttelse af vejnettet.

Afgiften betales af såvel dansk indregistrerede som udenlandsk indregistrerede lastbiler og lastvognstog mv. til vejgodstransport, der har en tilladt totalvægt på 12 tons eller derover. De nærmere retningslinier om betaling af afgift til Centralregisteret for Motorkøretøjer samt om forhandling af beviser til udenlandske køretøjer fremgår af ►Skatteministeriets bekendtgørelse nr.1569 af 20.12.2007◄.

Udenlandske køretøjerOplysninger om vejbenyttelsesafgiften for udenlandske lastbiler og vogntog fås ved:

Skattecenter Hjørring
Åstrupvej 9
9800 Hjørring

Telefon 7222 1818

Danske køretøjerFor afgiftspligtige køretøjer registreret i Danmark indbetales afgiften til SKAT (Centralregisteret for Motorkøretøjer).

Lovændringer mv. Der er inden for de senere år sket følgende lovændringer mv.:

Lov nr. Dato Ændring

956

25.11.1994 Lov om afgift af vejbenyttelse

226

27.03.1996 Afkortning af afgiftsperioden/refusion af afgift

979

17.12.1997 Sveriges indtræden i aftalen om vejbenyttelsesafgift m.v.

1056

23.12.1998 Omregningsbestemmelse vedrørende fremmed valuta

165

15.03.2000 Opkrævningsloven

463

31.05.2000 Justering af afgiftssats vedrørende Grækenland

 986

03.11.2000  Afgiftsdifferentiering efter EURO-udstødningsnormer

 246

01.04.2003  Lovbekendtgørelse 

  11

 08.01.2006  Lovbekendtgørelse 

1569

 

20.12.2007 Bekendtgørelse om forhandling af vejbenyttelsesafgiftsbeviser