åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "E.1.3 Reparerede og ombyggede køretøjer (bilreparation mv.)" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Der betales afgift af køretøjer, som efter reparation, genopbygning eller ombygning ikke i afgiftsmæssig henseende er identisk med et køretøj, der tidligere er registreret og betalt afgift af.

Reparatøren eller køretøjets ejer skal selv sikre sig, at de fastsatte regler for afgiftsfri reparation eller genopbygning er opfyldt, og har pligt til - hvis reglerne ikke er opfyldt - at indgive anmeldelse herom til SKAT.

Reglerne gælder for såvel personmotorkøretøjer (biler og motorcykler) som for andre køretøjer, herunder last- og varebiler.

Reglerne om betaling af afgift efter reparation og ombygning, gælder principielt også for køretøjer, der er mere end 35 år gamle, som enten er afgiftsberigtiget eller som kan afgiftsberigtiges efter lovens § 10, stk. 4. Det er dog en forudsætning, at køretøjerne efter reparationen bevarer deres afgiftsmæssige identitet som mere end 35 år gamle køretøjer, dvs. fremtræder som ved første registrering (i original stand).

§ 7, stk. 1

Reglerne om genopbygning efter færdselsskade gælder ikke for køretøjer, der er mere end 35 år gamle (lovens § 10 stk. 4).

§ 7a, stk. 7 - motorcykel med sidevogn

En registreret motorcykel, der monteres med en sidevogn, mister ikke dermed sin afgiftsmæssige identitet. Der skal således ikke betales ny registreringsafgift ved en sådan ombygning af en motorcykel.

Det samme gælder en motorcykel med sidevogn, hvor sidevognen afmonteres

§ 7, stk. 7 og § 7a, stk. 6Der er i loven en bemyndigelse, hvorefter skatteministeren kan fastsætte nærmere administrative regler på området. Skatteministeren har fastsat nærmere administrative retningslinier i bekendtgørelse nr. 1127 af 13. november 2006 om registreringsafgift af motorkøretøjer mv.