åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "E.1 Registreringsafgift af motorkøretøjer" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Forord  Reglerne om betaling af afgift af motorkøretøjer fremgår af lovbekendtgørelse nr. 631 af 25. juni 2008 om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsafgiftsloven) med senere ændringer, se nedenstående oversigt.

Efter afgiftsloven skal der betales afgift af motorkøretøjer, som skal registreres efter færdselsloven. Afgiften betales ved køretøjets første registrering.

Der betales også afgift af køretøjer, som efter reparation eller ombygning ikke i afgiftsmæssig henseende er identisk med et tidligere afgiftsberigtiget køretøj.

Endvidere betales afgift, når et køretøj, som er registreret med udenlandske nummerplader, benyttes af en herboende (firmabilordningen mv.).

I tilknytning til loven og bekendtgørelsen er der fastsat yderligere bestemmelser i bl.a.

EF-Domstolen EF-Domstolen afsagde den 17. juni 2003 en præjudiciel kendelse om, at den høje danske registreringsafgift af nye biler er forenelig med EF-traktaten.

Det er brancheforeningen De Danske Bilimportører, der har anlagt sag mod Skatteministeriet med påstand om, at registreringsafgiften af nye biler er så høj, at den udgør en ulovlig handelshindring.

Da der ikke i Danmark er nogen produktion af køretøjer, har opkrævningen af registreringsafgift ingen diskriminerende eller beskyttende virkning, og den interne afgift anses derfor ikke at stride mod traktatens artikel 90, jf SKM2003.391.EFD.

Lovændringer mv. Der er de senere år sket følgende lovændringer mv.:

Lov nr. Dato Ændring
 Cir nr 139  19.06.1991  Cirkulære om vurdering af motorkøretøjer

741

22.09.1997 Lovbekendtgørelse

361

02.06.1997 Omlægning af fradraget for sikkerhedspuder, pristalsregulering mv.

363

02.06.1997  Omlægning af varebilbeskatningen

1098

29.12.1997 Klagestrukturen

436

26.06.1998 Harmonisering af kredittid

1056

23.12.1998 Omregningsbestemmelser for fremmed valuta

222

14.04.1999 Lovbekendtgørelse

166

24.03.1999 Objektivering af bestemmelse, der giver skatteministeren mulighed for afgiftsfritagelse i særlige tilfælde

325

28.05.1999 Afgiftsfritagelse for køretøjer fra Færøerne og Grønland

380

 02.06.1999 Myndigheders adgang til privat ejendom uden retskendelse

385

02.06.1999 Løbende registreringsafgift af udenlandske firmabiler mv.

837

17.11.1999 Justering af afgiftsskalaer m.v. for brugte køretøjer

964

20.12.1999 Fradrag for sikkerhedsfremmende udstyr. Afgift af større genopbygninger efter færdselsskade. Fradrag for brændstoføkonomiske biler.

165

15.03.2000 Ændring til Opkrævningsloven

463

31.05.2000 Afgiftsfritagelse for udenlandske hyrevogne samt justering af regler for campingbiler

807

24.08.2000 Lovbekendtgørelse

342

27.05.2002 Afgiftsfritagelse for køreskolebusser, godtgørelse af registreringsafgift ved eksport, lettelser i vurderingsproceduren, nedskrivningsskala for køretøjer 0-1 år

977

02.12.2002 Lovbekendtgørelse

154

12.03.2003 Forholdsmæssig registreringsafgift for udenlandske leasingbiler

395

28.05.2003 Nedsættelse af registreringsafgiften (nye og brugte personbiler) ved ekstraordinære prisstigninger

443

10.06.2003 Fradrag for ESP-system og selealarm

127

 27.02.20004  Forlængelse af afgiftsfritagelsen for el-drevne køretøjer

1391

 20.12.2004  Fradrag i afgift for brugte biler og motorcykler

1409

 21.12.2005  Indførelse af motorankenævn mv.

1416

 21.12.2005  Lavere partikeludslip fra nye dieselbiler

CIR nr 22

 27.03.2006  Vurderingscirkulæret fra 1991 ophæves

519

 07.06.2006  Afgiftsfritagelse for firmabiler mv.

1583

 20.12.2006  Forlængelse af afgiftsfritagelsen for el-drevne køretøjer

541

 06.06.2007  Omlægning af bilbeskatningen for at mindske CO2-udledningen mv.

804

 29.06.2007  Lovbekendtgørelse

1537

 19.12.2007   Lov om ændring af registrerings- og vægtafgiftsloven (nedvejning af varebiler)
L42  14.12.2007  Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven (justering af afgiftsberegning for brugte biler mv.)
 631  25.06.2008  Lovbekendtgørelse
1337  19.12.2008  Lov om ændring af bl.a. registreringsafgiftsloven (afgiftsfritagelse for ledsagebiler mv)
1338  19.12.2008 Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og andre love (registreringsafgift af motorcykler, syn ved eksport, opslag i Bilbogen ved eksport mm) 
1341  19.12.2008  Lov om ændring af registreringsafgiftsloven (ændringer vedr motorankenævn)
1342  19.12.2008  Lov om ændring af registreringsafgiftsloven (udenlandske firmabiler og leasede biler)