åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "E.1 Registreringsafgift af motorkøretøjer" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Forord  Reglerne om betaling af afgift af motorkøretøjer fremgår af lovbekendtgørelse nr. 977 af 2. december 2002 om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsafgiftsloven) med senere ændringer, se nedenstående oversigt.

Efter afgiftsloven skal der betales afgift af motorkøretøjer, som skal registreres efter færdselsloven. Afgiften betales ved køretøjets første registrering.

Der betales også afgift af køretøjer, som efter reparation eller ombygning ikke i afgiftsmæssig henseende er identisk med et tidligere afgiftsberigtiget køretøj.

Endvidere betales afgift, når et køretøj, som er registreret med udenlandske nummerplader, benyttes af en herboende (firmabilordningen mv.).

I tilknytning til loven og bekendtgørelsen er der fastsat yderligere bestemmelser i bl.a.

EF-Domstolen EF-Domstolen afsagde den 17. juni 2003 en præjudiciel kendelse om, at den høje danske registreringsafgift af nye biler er forenelig med EF-traktaten.

Det er brancheforeningen De Danske Bilimportører, der har anlagt sag mod Skatteministeriet med påstand om, at registreringsafgiften af nye biler er så høj, at den udgør en ulovlig handelshindring.

Da der ikke i Danmark er nogen produktion af køretøjer, har opkrævningen af registreringsafgift ingen diskriminerende eller beskyttende virkning, og den interne afgift anses derfor ikke at stride mod traktatens artikel 90, jf SKM2003.391.EFD.

Lovændringer mv. Der er de senere år sket følgende lovændringer mv.:

Lov nr. Dato Ændring

741

22.09.1997 Lovbekendtgørelse

361

02.06.1997 Omlægning af fradraget for sikkerhedspuder, pristalsregulering mv.

363

02.06.1997  Omlægning af varebilbeskatningen

1098

29.12.1997 Klagestrukturen

436

26.06.1998 Harmonisering af kredittid

1056

23.12.1998 Omregningsbestemmelser for fremmed valuta

222

14.04.1999 Lovbekendtgørelse

166

24.03.1999 Objektivering af bestemmelse, der giver skatteministeren mulighed for afgiftsfritagelse i særlige tilfælde

325

28.05.1999 Afgiftsfritagelse for køretøjer fra Færøerne og Grønland

380

 02.06.1999 Myndigheders adgang til privat ejendom uden retskendelse

385

02.06.1999 Løbende registreringsafgift af udenlandske firmabiler mv.

837

17.11.1999 Justering af afgiftsskalaer m.v. for brugte køretøjer

964

20.12.1999 Fradrag for sikkerhedsfremmende udstyr. Afgift af større genopbygninger efter færdselsskade. Fradrag for brændstoføkonomiske biler.

165

15.03.2000 Opkrævningsloven

463

31.05.2000 Afgiftsfritagelse for udenlandske hyrevogne samt justering af regler for campingbiler

807

24.08.2000 Lovbekendtgørelse
342 27.05.2002 Afgiftsfritagelse for køreskolebusser, godtgørelse af registreringsafgift ved eksport, lettelser i vurderingsproceduren, nedskrivningsskala for køretøjer 0-1 år
977 02.12.2002 Lovbekendtgørelse
154 12.03.2003 Forholdsmæssig registreringsafgift for udenlandske leasingbiler
395 28.05.2003 Nedsættelse af registreringsafgiften (nye og brugte personbiler) ved ekstraordinære prisstigninger
443 10.06.2003 Fradrag for ESP-system og selealarm
 127  27.02.20004  Forlængelse af afgiftsfritagelsen for el-drevne køretøjer
 1391  20.12.2004  Fradrag i afgift for brugte biler og motorcykler
 1409  21.12.2005  Indførelse af motorankenævn mv.
 1416  21.12.2005  Lavere partikeludslip fra nye dieselbiler
 CIR nr 22  27.03.2006  Vurderingscirkulæret fra 1991 ophæves
 519  07.06.2006  Afgiftsfritagelse for firmabiler mv.
1583 20.12.2006  Forlængelse af afgiftsfritagelsen for el-drevne køretøjer