ForordAfgift af kaffe og te, ekstrakter heraf samt erstatninger fremgår af lovbekendtgørelse nr. 638 af 21. august 1998 om forskellige forbrugsafgifter.

Afgiften har udviklet sig siden 1932, hvor der blev indført afgift på her i landet fremstillet kaffesurrogat og kaffetilsætning, mens der af almindelig kaffe opkrævedes en finanstold. I 1960 udvidedes afgiften til at omfatte kaffe- og teekstrakter. Ved Danmarks tilslutning til EU ændredes kaffetolden til en almindelig punktafgift af kaffe, og i 1976 blev også te pålagt punktafgift.

Lovændringer mv. De senere års lovændringer mv. fremgår af C.3 Cigaretpapir, skrå og snus.