Forord Afgift af konsum-is fremgår af lovbekendtgørelse nr. 888 af 17. august 2006, se nedenstående oversigt.

Afgift af konsum-is blev indført ved lov nr. 607 af 21. december 1946, der trådte i kraft den 1. januar 1947.

Lovændringer mv.  Der er inden for de senere år sket følgende lovændringer mv.:

 
Lov nr. Dato Ændring

563

03.08.1998 Lovbekendtgørelse

380

02.06.1999 Myndigheders adgang til privat ejendom uden retskendelse

165

15.03.2000 Opkrævningsloven
1029 22.11.2000  Afskaffelse af hæftestraf 
325  18.05.2005  Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse 
428  06.06.2005  Konsekvensændringer som følge af kommunalreformen 
888 17.08.2006  Lovbekendtgørelse 
523  17.06.2008  Mindre justeringer af diverse punktafgiftslove
524 12.06.2009 Skattereform, Forårspakke 2.0
1383 28.12.2011 Afgiftsforhøjelser på chokolade, sukkervarer, is, sodavand, tobak, øl og vin

 

Lov nr. 524 af 12.6.2009

Folketinget har den 12. juni 2009 vedtaget lov nr. 524, om bl.a. at forhøjelse afgiften på sukkerholdig konsum-is.

Der indføres to forskellige afgiftssatser for konsum-is på henholdsvis sukkerfrie og sukkerholdige produkter.

For konsum-isprodukter med et tilsat indhold af sukker på mere end 0,5 gram sukker pr. 100 ml forhøjes afgiften med 0,85 kr. pr. liter.