Dato for udgivelse
03 May 2001 17:10
SKM-nummer
SKM2001.163.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/01-4314-01955
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Spaltning, succession, anskaffelsessum, aktier
Resumé
Anmodning imødekommes om succession i skattemæssig anskaffelsessum på aktier ved spaltning af aktivitet fra Granada Compass plc til Compass Group plc. Samtlige danske aktionærer bliver omfattet af afgørelsen.
Reference(r)

Fusionsskatteloven §15 b, stk.6
Ligningsvejledningen 2000 S.D.2.12 

 

 

En dansk aktionær har anmodet om tilladelse til succession i den skattemæssige anskaffelsessum på aktier ved delvis spaltning (spin off) af Granada Compass plc til Compass Group plc, jf. fusionsskattelovens § 15 b, stk. 6

Den 27. juli 2000 fusionerede Former Compass og Granada Group under det nye navn Granada Compass. Allerede før fusionen var det planlagt at spalte forretningsområderne media og hospitality business efter fusionens gennemførelse.

Efter fusionen har Granada Compass overført samtlige aktiver og passiver vedrørende forretningsområdet hospitality business sammen med den samlede udstedte aktiekapital i Former Compass til Hospitality Holdings, der ejes 100 pct. af Granada Compass.

Spaltningen gennemføres herefter ved, at Granada Compass overfører sit forretningsområde hospitality business, herunder Hospitality Holdings og Forte Internationale Holdings, til Compass Group. Vederlæggelsen herfor sker ved at Compass Group udsteder aktier direkte til aktionærerne i Granada Compass, således at aktionærerne for hver aktie, de besidder i Granada Compass, desuden tildeles én aktie i Compass Group.

Idet Granada Media vil være den eneste aktivitet, Granada Compass ejer efter fraspaltningen, vil børsnoteringen af disse selskaber blive lagt sammen.

Ved spaltningen af Granada Compass' forretningsområder hospitality business og media skabes to fokuserede virksomheder i verdensklasse. Virksomhederne er hver især noteret på Londons Fondsbørs, London Stock Exchange.

Bestyrelsen for Granada Compass har den 10. januar 2001 bekendtgjort, at det ved en ekstraordinær generalforsamling samme dag blev vedtaget at gennemføre spaltningen med virkning pr. 1. februar 2001.

Henset til at den udenlandske grenspaltning har væsentlige lighedspunkter med en grenspaltning efter fusionsskattelovens bestemmelser, har Told- og Skattestyrelsen imødekommet anmodning, således at bestemmelserne i fusionsskattelovens § 15 b, stk. 4, 2.-14. pkt. finder anvendelse, jf. § 15 b, stk. 6.

Konsekvensen af afgørelsen er, at samtlige danske aktionærer bliver omfattet af afgørelsen og skal selvangive i overensstemmelse med fusionsskattelovens § 15 b, stk. 4, 2.-14. pkt., jf. TfS 1996, 763.