Dato for udgivelse
28 Dec 2018 16:29
Til
Virksomheder der er registreret for en afgift på øl.
Sagsnummer
28122018
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Skattestyrelsen (punktafgifter) - 72 22 28 10
Resumé

Fra den 1. januar 2019 bliver ølafgiften lavere for mindre bryggerier.


Den 1. januar 2019 sænkes afgiften på øl for bryggerier, der fremstiller 200.000 hektoliter øl eller mindre om året. Det betyder, at mindre bryggerier vil få en lavere afgift på øl.

Størrelsen på afgiften afhænger af, hvor store mængder øl bryggeriet har fremstillet i det foregående kalenderår.
 

Sådan bliver de nye ølmoderationssatser

  • Bryggerier, der højst fremstiller 3.700 hektoliter øl årligt, får afgiften sat ned med 50 %.

  • Bryggerier, der fremstiller mellem  3.700 og 20.000 hektoliter øl årligt, får afgiften sat ned med den procentsats, man kommer frem til ved at dividere 168.607 med den fremstillede mængde øl (i hektoliter) og herefter lægge 4,43 til.

  • Bryggerier, der fremstiller mere end 20.000 (men maks. 200.000) hektoliter øl årligt, får nedsat afgiften med den procentsats, man kommer frem til ved at dividere den fremstillede mængde øl (i hektoliter)  med 14.003  og herefter lægge 14,29 til.

Øl med et alkoholindhold på 0,5 % eller mindre indgår ikke længere i beregningen.

 

Husk at indberette til tiden

Hvis ændringen er relevant for jer, skal I fra januar 2019 beregne afgiften på den nye måde. Fristen for at indberette for perioden januar er den 15. februar 2019.

Vær opmærksom på, at I for perioden december skal beregne afgiften, som I plejer. Fristen for at indberette for december er den 15. januar 2019.

Love og regler

Reglerne om, at grænserne i ølmoderationsordningen bliver forhøjet, og afgiften dermed sat ned, står i § 24 i lovforslag 103 om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om afgift af antibiotika og vækstfremmere anvendt i foderstoffer, som dette brev bygger på.

Lovforslaget blev vedtaget af Folketinget den 20. december 2018. I finder Folketingets behandling af lovforslaget på ft.dk.