Dato for udgivelse
28 dec 2018 15:40
Til
Virksomheder der er registreret for afgift af offentlige forlystelser, spil uden indsats eller almennyttig lotteri.
Sagsnummer
28122008
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Skattestyrelsen (punktafgifter) - 72 22 28 10
Resumé

Fra den 1. januar 2019 ændres reglen for, hvordan man beregner afgift af varegevinster: Den tidligere bundgrænse på 200 kr. sættes op til 750 kr.

 


Sådan beregner I afgiften
Ændringen betyder, at I fra den 1. januar 2019 kun skal beregne gevinstafgift af den del af en gevinsts værdi, som overstiger 750 kr. Dette gælder dog ikke for kontantgevinster, hvor bundgrænsen forbliver 200 kr.

I skal fortsat beregne afgiften af varegevinster ud fra gevinstens handelsværdi ved salg til forbrugere. Det er derfor ikke anskaffelsesbeløbet, der skal lægges til grund for beregningen.

Jeres spilleafgifter skal I indberette på TastSelv Erhverv, som I plejer.

Husk, at I skal bruge bundgrænsen på 200 kr., når I indberetter for perioden december, hvor fristen er den 15. januar 2019.

Love og regler
Reglerne om, at bundgrænsen for varegevinster sættes op, står i § 18 i lovforslag nr. 103 om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om afgift af antibiotika og vækstfremmere anvendt i foderstoffer, som bl.a. forhøjer bundgrænsen for varegevinster, som dette brev bygger på. Lovforslaget blev vedtaget af Folketinget den 20. december 2018. I finder Folketingets behandling af lovforslaget på ft.dk.