Dato for udgivelse
27 Mar 2001 20:26
SKM-nummer
SKM2001.100.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/01-301-00373
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Udlejning, bådeplads, fast ejendom
Resumé
Skatteministeriet har anket Landsskatterettens kendelse i en sag om en lystbådehavns udlejning af bådeplads
Reference(r)
Momsloven § 13, stk. 1, nr. 8
Momsvejledningen 2000 D.11.8
I meddelelse af 23. februar 2001 (SKM2001.18.TSS) meddelte styrelsen, at Skatteministeriet overvejer at anke Landsskatterettens kendelse af 6. december 2001 (TfS 2001, 159).

Styrelsen skal meddele, at Skatteministeriet den 5. marts 2001 har udtaget stævning i sagen med påstand om, at sagsøgte tilpligtes at anerkende, at sagsøgtes aktivitet i form af udlejning af liggepladser på land (vinteropbevaring af både) er momspligtig.