Dato for udgivelse
1. marts 2001
SKM-nummer
SKM2001.7.DEP
Myndighed
Skatteministeriet
Sagsnummer
2001-346-220
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
hjemme-pc'er, skift af arbejdsgiver
Resumé
En medarbejder, der har fået leveret computer med tilbehør inden 1. januar 2001, og som skifter arbejdsgiver, hvorefter den nye arbejdsgiver stiller det samme udstyr til rådighed, vil ikke være omfattet af de nye regler.
Reference(r)
Ligningsloven § 16, stk. 10
Ligningsvejledningen 1999 A.B.1.9.13
Skatteministeriets Departement er blevet bedt om at redegøre for den skattemæssige behandling af hjemme-pc’er, der er stillet til rådighed mod kompensation i form af reduktion i bruttoløn, i en situation, hvor en medarbejder skifter arbejdsgiver eventuelt inden for samme koncern.

Skatteministeriets Departement skal i den anledning meddele:

Ved lov nr. 1301 af 20. december 2000 - Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven og skattekontrolloven (Computer med tilbehør og fri telefon) (Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2000-01) - er der sket en ændring af reglerne for, under hvilke betingelser en arbejdsgiver kan stille en hjemme-pc skattefrit til rådighed for en medarbejder. Det følger af lovens § 4, stk. 4, at de nye regler har virkning for skattepligtige, der får leveret computer med tilbehør den 1. januar 2001 eller senere. Bestemmende for, om en medarbejder er omfattet af de nye regler, er altså tidspunktet for, hvornår den pågældende fik leveret udstyret.

Har en medarbejder fået leveret computer med tilbehør inden 1. januar 2001, og vedkommende skifter arbejdsgiver, hvorefter den nye arbejdsgiver køber udstyret af den tidligere arbejdsgiver, eller indgår aftale med den tidligere arbejdsgivers leasingfirma om fortsat at stille udstyret til rådighed, vil medarbejderen således ikke være omfattet af de nye regler. Det er uden betydning, hvorvidt der er tale om en ny arbejdsgiver inden for samme koncern. Populært sagt er det afgørende, at hjemme-pc’en hele tiden har stået på medarbejderens bord.