Ved L 121, lov nr. 426 af 6. juni 2005, blev sambeskatningsreglerne, den tidligere SEL § 31, herunder sambeskatningscirkulæret, senest TSS-cirkulære 2004-42, og reglerne om genbeskatning af underskud ved udtræden af sambeskatning, den tidligere LL § 33 E, ændret væsentligt. Sambeskatningsreglerne og genbeskatningsreglerne blev samlet som udgangspunkt i fire bestemmelser, nemlig SEL §§ 31 - 31 C. Det tidligere afsnit S.D.4. om sambeskatning og det tidligere afsnit S.D.6. om genbeskatning af underskud ved udtræden af sambeskatning er derfor ophørt. Det nye afsnit S.D.4 om national og international sambeskatning, der erstatter de tidligere afsnit S.D.4. og S.D.6., beskriver således de samlede regler om sambeskatning og genbeskatning af underskud ved udtræden af sambeskatning. Vedrørende genbeskatning af underskud ved udtræden af sambeskatning henvises derfor til afsnit S.D.4.2.5 og S.D.4.4