Dato for offentliggørelse
15. juli 2005
Overordnede emner
Skat
Hvad er nyt?
Afsnit S.D.4 og S.D.6 er omskrevet og omstruktereret som følge af lov nr. 426 af 6. juni 2005. Både reglerne om national og international sambeskatning samt genbeskatning ved ophør af sambeskatning er nu beskrevet i afsnit S.D.4, mens afsnit S.D.6 blot indeholder en henvisning til afsnit S.D.4.
ISBN-nummer
978-87-7552-721-9
Pdf-udgave
LV_2005_3_Bind_S.pdf
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Ligningsvejledningen; Selskaber og aktionærer 2005-3" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.