I dette afsnit omtales praksis vedrørende tilførsel af aktiver. Afsnittet er opdelt i 3 grupper. Afsnit S.D.3.5.1 omtaler de afgørelser, hvor der er givet tilladelser uden fastsættelse af vilkår. Afsnit S.D.3.5.2 omtaler afgørelser, hvor der er givet tilladelser med vilkår. Afsnit S.D.3.5.3 omhandler tilfælde, hvor der er givet afslag.