For tofamilieshuse gives der som udgangspunkt ikke fradrag for de faktiske driftsudgifter for den del, der ikke benyttes som bolig for ejeren. Det skyldes, at udlejning til beboelse ikke anses som erhvervsmæssig udlejning.

Har ejendommen i væsentligt omfang været benyttet erhvervsmæssigt, dvs. at der er foretaget en vurderingsfordeling efter VURDL § 33, stk. 5, kan den del af de faktiske driftsudgifter, der kan henføres til den del, der bruges erhvervsmæssigt, fratrækkes. For den øvrige del af ejendommen gives der ikke fradrag, se Ligningsvejledningen Erhvervsdrivende afsnit E.K.