Dato for offentliggørelse
20 Jul 2010 07:34
Overordnede emner
Skat
Resumé
SKAT udgiver 2 gange årligt en ligningsvejledning. Vejledningen har til formål at være en hjælp - en håndbog - i det praktiske ligningsarbejde og består af fem bind
Hvad er nyt?

Halvårlig ajourføring, redaktionelle ændringer

ISBN-nummer
978-87-7059-899-6
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Ligningsvejledningen; Almindelig del 2010-2" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.