åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til "Den juridiske vejledning". Se afsnit  C.H.3.5.2, C.H.3.5.4 og - for så vidt angår udenlandske ejendomme - afsnit C.H.3.5.5.1 i "Den juridiske vejledning".