Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den Juridiske Vejledning, afsnit C.H.3 Løbende indtægter og udgifter på fast ejendom. Se afsnit C.H.3.5 i "Den juridiske vejledning" for så vidt angår reglerne om ejendomsværdiskat.