åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.C.2 Andre fradragsberettigede pensions-, forsikrings- og opsparingsordninger m.v." udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.10.4 om andre pensions-, forsikrings- og opsparingsordninger, der ikke er omfattet af PBL afsnit I