Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit

C.A.10.2.1.1 om krav til pensionsordninger med løbende udbetalinger (skattekode 01, 09, 10, 16, 17 og 18)

C.A.10.2.1.1.1 om hvad der forstås ved en pensionsordning med løbende udbetalinger?

C.A.10.2.1.1.2 om alderspension

C.A.10.2.1.1.3  om ægtefælle-, samlever- og børnepension

C.A.10.2.1.1.4 om garanterede ydelser

C.A.10.2.1.1.5 om supplerende engangsydelser

C.A.10.2.1.1.6 om invalidepension

C.A.10.2.1.1.7 om overgangsregler for ordninger oprettet før januar 1972