åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "E.J.2.3.3 Fradrag i fortjenesten" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Der er forskellige regler om fradrag i fortjenesten, se herom afsnit E.J.2.3.3.1, E.J.2.3.3.2, E.J.2.3.3.3 og E.J.2.3.3.4.