åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "E.J.2 Beskatning efter ejendomsavancebeskatningsloven" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom (EBL), se lovbekendtgørelse nr. 891 af 17. august 2006 med senere ændringer.