åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "E.J.2.2 Generelle regler for opgørelse af fortjeneste og tab" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

I det følgende gennemgås de generelle regler, der gælder for alle ejendomme. For ejendomme, der anvendes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage samt for skovbrugsejendomme findes der en række særregler. Det samme gælder for blandet benyttede ejendomme. Disse regler gennemgås i afsnit E.J.2.3.

Der henvises til eksemplerne på opgørelsen af den skattepligtige fortjeneste i afsnit E.J.2.11.