åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "E.I.4.1.3 Hvornår kan skattemyndighederne korrigere en aftale om fastsættelse af goodwill ?" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Udgangspunktet for værdiansættelse af goodwill er, at goodwill skal ansættes til handelsværdien. Lovhjemmel til at foretage en efterprøvelse og eventuel tilsidesættelse af den af parterne aftalte overdragelsessum og fordelingen heraf findes i AL § 45, stk. 3, jf stk. 2. Se nærmere herom afsnit E.I.2.2 . Er den skatteansættende myndighed for sælger og køber ikke den samme, træffer den skatteansættende myndighed for sælger afgørelse om den samlede salgssum og fordelingen heraf - også med direkte bindende virkning for køber, jf. AL § 45, stk. 4.