åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "E.I Afståelse af erhvervsvirksomhed, goodwill og immaterielle rettigheder m.v." udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Ved afståelse af en erhvervsvirksomhed opstår en række skattemæssige problemer, som omtales nærmere i dette afsnit.  
Om omdannelse af en personligt drevet virksomhed til aktieselskab efter reglerne i Virksomhedsomdannelsesloven henvises til afsnit E.H.