Reglerne om bidragsgrundlaget for selvstændigt erhvervsdrivende fremgår af AMBL §§ 4, 5 og 6.

For personligt erhvervsdrivende er der flere muligheder for at medregne den erhvervsmæssige indkomst til den skattepligtige indkomst.

  • medregning efter PSL
  • medregning efter VSL
    • virksomhedsordningen
    • kapitalafkastordningen
    • særlig kapitalafkastberegning for aktier og anparter
    • udligningsordning for forfattere og skabende kunstnere.